top of page

Opleidingen

Naast mijn opleiding als Arbeid- en Organisatie Psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam doe ik elk jaar aan scholing om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden en te vernieuwen. Hieronder een greep uit deze opleidingen:

  • systemisch werken - inzicht in jouw plek in het (werk/familie) systeem en de verhouding tot anderen

  • transactionele analyse - werken vanuit persoonlijkheidstheorie, communicatiemodel, een psychotherapeutische behandelmethode

  • emotioneel lichaamswerk - lichaamsgerichte therapeutische methode

  • NLP practitioner - een methode voor training, coaching en communicatieverbetering 

  • action learning coach - probleemoplossingsmethode vanuit vragen, acties en reflecties op resultaten

  • geweldloze communicatie - methode om vanuit waarneming, gevoelens en behoeften te komen tot concrete verzoeken en strategieën om die te bereiken 

  • gecertificeerd vertrouwenspersoon algemeen en specifiek voor onderwijs 

  • integriteit functionaris

  • een keur aan opleidingen als toezichthouder voor woningcorporaties​​​​

bottom of page