top of page
Ik werk voor profit, non-profit en overheidsdiensten.
Overal kunnen dezelfde dingen spelen maar het is fijn om te snappen wat de verschillen zijn. Dat maakt mijn begeleidingen en adviezen beter.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nationale Politie

CAOP

GIMD

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

Faunabeheer Noord-Holland

SRON

iHub 

Chubb Fire & Security

Gemeenten (o.a. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Meierijstad)

Aqualab

Waterschappen

Makelaarsland

 

Raeflex (visitator woningcorporaties)

Aboma (toezichthouder)

bottom of page